Department

November 29, 2016

The recipients of the 2016-17 Physical Science Dean's Undergraduate Awards for Excellence were recently announced.  Fifteen Mathematics students were named as awardees.  Join with us in congratulating Anthony Armas, Kin Tung Jonathan Chan, Matthew Cheung, Shiyuan Huang, Ran Huo, He Jiang, Shiyang Jin, Mingqian (Maycee) Lin, Zongze Liu, Jiawei Long, Andrew T Nguyen, Eilon Reisin-Tzur, Jialei Wang, Shuheng Wang, and Shifan Zhang.