Undergraduate

January 9, 2020

Congratulations to the following students awarded the 2019-2020 UCSD Physical Sciences Dean's Undergraduate Award for Excellence: Yuhong Chen, Yue Chu, Yijie Fan, Yilan Jiang, Emmie Martirossian, Randy Martinez, Katarina Melendez, Yash Pande, Jeb Runnoe, Keren Shao, Jon Stephens, Haoming Zhang, Xiaowen Zhang, Zehong Zhao, Ruihan Zhou and Yupei Zhou. And a special notice to Tianyi Yu for being one of three UCSD students in Physical Sciences to receive the Selma and Robert Silagi Award for Undergraduate Excellence.